QUATTRO BUSINESS PARK
 • pl
 • en
 • WYBIERZ BUDYNEK,

  w którym pracujesz, aby wyświetlić odpowiednie treści

 • pl
 • en
 • Wybierz budynek, w którym pracujesz, aby wyświetlić odpowiednie treści:

  COVID-19

  Środki na miejscu

  Bezpieczeństwo przede wszystkim! Oto szereg działań, jakie podjęliśmy, by ograniczyć transmisję wirusów i bakterii.

  W okolicy recepcji i na poziomie -1 rozmieściliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

  Przy recepcji wyznaczyliśmy odstęp 1,5 m, a samą ladę recepcyjną oddzieliliśmy plexi.

  Wydawane i odbierane klucze za każdym razem dezynfekujemy środkiem antybakteryjnym.

  Podzieliliśmy pracowników sprzątających i technicznych na zmiany, by ograniczyć ich kontakt. Zmiana poranna nie spotyka się z popołudniową.

  Ograniczyliśmy do minimum rotację pracowników ochrony.

  W toaletach w częściach wspólnych przy umywalkach umieściliśmy instrukcje poprawnego mycia rąk, a w dozowniki uzupełniliśmy mydłem antybakteryjnym.

  Regularnie przeprowadzamy dezynfekcję przycisków wind, klamek, tripodów, włączników światła i innych często używanych elementów części wspólnych.

  Stosujemy zalecenia Państwowego Zakładu Higieny dotyczące klimatyzacji i wentylacji:

  • utrzymujemy maksymalną wydajność central wentylacyjnych w pełnym cyklu dobowym,
  • minimalizujemy lub wręcz rezygnujemy z udziału powietrza pochodzącego z recyrkulacji lub podmieszania,
  • ustawiamy wentylację mechaniczną w toaletach na tryb ciągły i maksymalną wydajność,
  • często wykonujemy prace konserwacyjne urządzeń wentylacyjnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zabezpieczenie personelu serwisującego.

  Zgłaszanie zarażenia COVID-19

  Jeżeli u Twojego pracownika zostanie wykryty koronawirus, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym zarządcy budynku. Będziemy wdzięczni za podanie informacji, w jakim terminie przebywał w budynku, po jakich przestrzeniach się poruszał oraz jakie działania zamierzasz podjąć w swoim biurze w związku z zaistniałą sytuacją.


  Nie lada rada

  Jeżeli w przeciągu ostatnich dni w budynku przebywała osoba zakażona koronawirusem, wyślemy Ci o tym powiadomienie.


  Skontaktuj się z nami

  Chcesz wiedzieć więcej bądź potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu z osobami, które zajmują się sprawami omawianymi w tej sekcji.

  Aleksandra
  Mrowiec

  Property Manager
  Aleksandra Mrowiec
  +48 662 344 594

  Zarządca kompleksu Quattro Business Park. Udziela wszystkich niezbędnych informacji dotyczących budynków.

  Asset Manager
  Bezpieczeństwo pożarowe
  Dostęp
  Internet
  Klimatyzacja
  mySupport
  Ochrona
  Przeprowadzki
  Recepcja
  Renowacje i remonty
  Sprzątanie
  Toalety
  Umowa najmu
  Usterki
  Wydarzenia
  Zarządca nieruchomości
  Zgłoszenia COVID-19

  Aleksandra
  Śleziak

  Property Manager
  Aleksandra Śleziak
  +48 660 540 525

  Zarządca kompleksu Quattro Business Park. Udziela wszystkich niezbędnych informacji dotyczących budynków.

  Asset Manager
  Bezpieczeństwo pożarowe
  Dostęp
  Internet
  Klimatyzacja
  mySupport
  Ochrona
  Przeprowadzki
  Recepcja
  Renowacje i remonty
  Sprzątanie
  Toalety
  Umowa najmu
  Usterki
  Wydarzenia
  Zarządca nieruchomości
  Zgłoszenia COVID-19