QUATTRO BUSINESS PARK
 • pl
 • en
 • WYBIERZ BUDYNEK,

  w którym pracujesz, aby wyświetlić odpowiednie treści

 • pl
 • en
 • Wybierz budynek, w którym pracujesz, aby wyświetlić odpowiednie treści:

  Kurierzy

  Recepcja

  Pamiętaj, że recepcja nie zajmuje się odbieraniem przesyłek kurierskich.


  Nie lada rada

  Zamawiasz przesyłkę? Nie zapomnij podać informacji, w którym budynku mieści się Twoje biuro.


  Paczki małej i średniej wielkości

  Kurierów z niedużymi paczkami zapraszamy głównym wejściem. Duże przesyłki, jak meble biurowe, duży sprzęt biurowy czy AGD, powinny być dostarczane przez parking podziemny.

  Wjazd dla większych dostaw

  Duże dostawy wiążą się z równie dużym zamieszaniem. By go uniknąć, należy je dostarczyć przez parking podziemny. Kurier powinien zaparkować na miejscu należącym do firmy będącej adresatem przesyłki lub wskazanym przez obsługę parkingu.


  Nie lada rada

  Jeśli masz samochód o wysokości powyżej 2 m, niestety nie zmieści się we wjeździe na parking podziemny. Na wielopoziomowy parking naziemny zapraszamy z samochodami do wysokości 2,2 m.


  Naziemne miejsca parkingowe dla dużych pojazdów

  Jeżeli dostawę dostarcza pojazd, który nie zmieści się na parkingu podziemnym, można postarać się o zgodę zarządcy budynku lub ochrony, by zaparkować na zewnątrz. Jest tylko jeden warunek: masa pojazdu nie może przekraczać 3,5 tony.

  ORGANIZACJA DOSTAWY KROK PO KROKU

  KROK 1

  Gdy dostawa jest duża lub są w niej przedmioty o dużych gabarytach, jak meble czy szafy pancerne, można ją dostarczyć w dni powszednie w godzinach tylko od 17:00 do 7:00 lub w weekendy.


  KROK 2

  Dostawę należy zgłosić zarządcy budynku, kierownikowi technicznemu oraz ochronie na formularzu awizacji z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Określ w nim datę dostawy, dane dostawcy, jego pracowników, rozmiar i typ dostarczanego sprzętu oraz dane przedstawiciela najemcy koordynującego dostawę.


  KROK 3

  Zarządca wskaże sposób dostawy: drogi dostawy materiałów, miejsce postoju samochodów dostawczych, właściwą windę wraz ze sposobem jej zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zasady wejścia do budynku pracowników dostawcy. Określi też, czy niezbędne jest zamówienie kontenera na śmieci. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z dostawy ponosi najemca.


  KROK 4

  Cała dostawa powinna trafić na parking podziemny, a stamtąd windą być przewieziona na piętro do lokalu najemcy.


  KROK 5

  Nie wolno wnosić sprzętu i materiałów wejściem głównym, o ile zarządca lub ochrona nie zezwolą. Jest także zabronione utrudnianie pracy innym najemcom budynku w trakcie dostaw, blokowanie innych wind oraz blokowanie przejazdów, także na parkingu podziemnym.

  Uwaga! Dopuszczone do ruchu są tylko wózki towarowe z gumowymi kółkami. Nie mogą brudzić podłogi.

  Wymiary windy towarowej

  Oto grafika z wymiarami wind, w których muszą zmieścić się kurierzy wraz z towarem.