QUATTRO BUSINESS PARK
 • pl
 • en
 • WYBIERZ BUDYNEK,

  w którym pracujesz, aby wyświetlić odpowiednie treści

 • pl
 • en
 • Wybierz budynek, w którym pracujesz, aby wyświetlić odpowiednie treści:

  OGÓLNE ZASADY

  Poniżej znajdziesz zagadnienia związane z zasadami dotyczącymi korzystania z Twojego biura. Jeżeli nie możesz czegoś znaleźć, daj nam znać albo zajrzyj do swojej umowy.

  CO MOŻNA ZMIENIAĆ W BIURZE

  W przypadku wyprowadzki, biuro powinno być przywrócone do stanu pierwotnego. Wszelkie modyfikacje powinny być możliwe do odwrócenia.

  Bez specjalnego pozwolenia:

  Wieszanie na ścianach plakatów, obrazów, znaków, telewizorów.

  Instalowanie wiszących elementów wystroju.

  Malowanie ścian i dodawanie przepierzeń do 1,5 m wysokości.

  Za specjalnym pozwoleniem:

  Umieszczanie naklejek na szklanych drzwiach.

  Wymiana żaluzji.

  Zmiana typu podłogi podniesionej bądź inne.

  Puszki podłogowe.

  Intercomy przy wejściach do biura.

  CZEGO NIE MOŻNA ROBIĆ

  Jeżeli nie uzyskasz na to zgody na piśmie, nie możesz wprowadzać zmian, których nie będzie można odwrócić po zakończeniu umowy bez ponoszenia kosztów wyższych niż minimalne, bądź bez dalszej ingerencji w pomieszczenie.

  Remont i zmiany aranżacyjne biura

  Mały remoncik? Nie ma problemu! Najpierw musisz jednak uzyskać na niego zgodę zarządcy budynku i głównego technika. Jeżeli prace remontowe będą uciążliwe, np. poprzez generowanie hałasu, muszą być przeprowadzone wieczorem bądź w weekend.


  Nie lada rada

  Prace remontowe zgłoś mailowo zarządcy budynku, kierownikowi technicznemu i ochronie przesyłając formularz awizacji. Prace mogą się zacząć, jak tylko otrzymasz potwierdzenie o wyrażeniu zgody.


  Jeśli chcesz przeprowadzić remont lub zaaranżować na nowo wnętrze, powinieneś zastosować się do wymagań procedury opisanej w dokumencie „Wytyczne prowadzenia prac remontowych w kompleksie «Quattro Business Park»”, który został przesłany drogą mailową przez zarządcę. Wymagania te należy także przekazać firmie odpowiedzialnej za realizację projektu. Oto najważniejsze punkty tego dokumentu.

  ORGANIZACJA REMONTU KROK PO KROKU

  KROK 1

  Zarządca budynku musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie jakichkolwiek prac. Zostaje ona wydana na podstawie wypełnionego formularza awizacji przekazanego zarządcy w formie papierowej lub e-mailem.


  KROK 2

  Po otrzymaniu zgody należy ustalić z zarządcą wszystkie warunki prowadzenia prac. Dotyczy to m.in. lokalizacji kontenera na odpady budowlane, drogi transportu materiałów, wyboru windy dostarczającej materiały i sposobu jej zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zasad wejścia do budynku przez pracowników firmy realizującej projekt, a także sposobu zabezpieczenia systemu przeciwpożarowego, który znajduje się w lokalu.


  KROK 3

  Wykonawca powinien zostać poinformowany, że prowadzenie prac budowlanych podlega pewnym restrykcjom czasowym i należy o tym pamiętać podczas tworzenia harmonogramu prac. Oto one:

  • W dni powszednie przez całą dobę można prowadzić prace ciche, takie jak szpachlowanie czy malowanie.
  • Prace głośne, takie jak kucie ścian, szlifowanie czy wiercenie, w dni powszednie można prowadzić jedynie w godzinach 18:00 – 7:00 w budynkach A, C, D i FIVE; w budynku B takie prace mogą rozpocząć się o godzinie 20:00 i zakończyć się o 7:00.
  • W weekendy każdy rodzaj prac, niezależnie od ich uciążliwości dla otoczenia, może być prowadzony od godziny 7:00 w sobotę do godziny 7:00 w poniedziałek.

  KROK 4

  Zasad regulujących prowadzenie prac budowlanych i aranżacyjnych jest znacznie więcej. Warto wspomnieć o następujących:

  • Osoby realizujące prace budowlane czy aranżacyjne nie mogą przebywać dłuższy czas poza terenem, gdzie prowadzone są prace.
  • W miejscu prowadzenia prac obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
  • Nie wolno składować czy pozostawiać jakichkolwiek materiałów budowlanych poza terenem prac, jeśli nie zostało to uzgodnione z pracownikami ochrony kompleksu.
  • Ochrona obiektu powinna móc z łatwością zidentyfikować osoby prowadzące prace remontowe. Dlatego powinny one nosić na przykład kamizelki z nazwą firmy wykonującej prace. Powinna być też prowadzona ewidencja pracowników.
  • Wszystkie działania, takie jak dostawy materiałów i usuwanie gruzu czy mebli, powinny się odbywać wcześniej ustalonymi ciągami komunikacyjnymi.
  • Wykonawca powinien zabezpieczyć teren prac pod względem przeciwpożarowym.
  • Wszelkie elementy lokalu i budynku, które mogłyby w jakikolwiek sposób ucierpieć podczas prac, powinny zostać zabezpieczone. W szczególności dotyczy to drzwi do lokalu, które powinno się owinąć folią, a także posadzki holu windowego czy samego dźwigu.
  • Jeżeli mimo podjętych środków bezpieczeństwa dojdzie do awarii lub zniszczeń, należy niezwłocznie powiadomić ochronę kompleksu i przystąpić do usunięcia awarii lub naprawy zniszczeń.

  Wszelkie prace aranżacyjne w Quattro Business Park należy prowadzić według specjalnej procedury, którą znajdziesz w dokumencie „Uzgodnienie zmian aranżacyjnych w kompleksie «Quattro Business Park» – dla Najemcy”, który również został przesłany drogą mailową przez zarządcę. Oto jej najważniejsze punkty.

  PRACE ARANŻACYJNE KROK PO KROKU

  KROK 1

  By przeprowadzić jakiekolwiek zmiany aranżacji, musisz zawrzeć pisemne porozumienie z zarządcą budynku. Obejmuje ono m.in. takie zmiany jak remont, modernizacja, zmiany funkcjonalne pomieszczeń, montaż nowych urządzeń i instalacji oraz ich wymianę. Porozumienie powinno obejmować zasady i warunki wykonania prac oraz sposób ich rozliczenia przez strony.


  KROK 2

  Zgodę na przeprowadzenie prac otrzymujesz po przedstawieniu pełnej dokumentacji technicznej planowanych zmian w lokalu.


  KROK 3

  Choć prace aranżacyjne wykonuje wynajęta firma, ponosisz za nie odpowiedzialność. Dlatego przed rozpoczęciem prac musisz ustalić z zarządcą warunki ich prowadzenia . Należą do nich: lokalizacja kontenera na odpady, droga transportu materiałów, wybór windy zarezerwowanej do dostaw, sposób zabezpieczenia tej windy przed uszkodzeniami, zasady wejścia do budynku pracowników zleceniobiorcy, sposób zabezpieczenia systemu przeciwpożarowego działającego w lokalu.


  KROK 4

  Przed rozpoczęciem prac przekazujesz wykonawcy zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązujące w budynku oraz zapoznajesz go z drogami ewakuacji.


  KROK 5

  Wszelkie prace aranżacyjne na terenie Quattro Business należy prowadzić według „Wytycznych prowadzenia prac remontowych w kompleksie «Quattro Business Park»”, w szczególności stosować ograniczenia czasowe dotyczące prac uciążliwych obowiązujące w poszczególnych budynkach.


  KROK 6

  Po zakończeniu prac niezwłocznie przekazujesz zarządcy budynku dokumentację powykonawczą zawierającą wprowadzone zmiany.

  Części wspólne

  Wolnoć Tomku w swoim domku – ale nie tam, gdzie spotykają się pracownicy różnych firm. W częściach wspólnych nie możesz umieszczać (poza przykładami podanymi w części dotyczącej brandingu) żadnych znaków, informacji, flag, plakatów, reklam itd. Dotyczy to okien, drzwi, korytarzy oraz innych części budynku, które są wspólne – chyba że wyrazimy na to specjalną zgodę. Aby ją otrzymać, upewnij się, że wszelkie komunikaty, które chcesz umieścić w częściach wspólnych, nie rzucają się w oczy i pasują do otoczenia.


  Skontaktuj się z nami

  Chcesz wiedzieć więcej bądź potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu z osobami, które zajmują się sprawami omawianymi w tej sekcji.

  Aleksandra
  Mrowiec

  Property Manager
  Aleksandra Mrowiec
  +48 662 344 594

  Zarządca kompleksu Quattro Business Park. Udziela wszystkich niezbędnych informacji dotyczących budynków.

  Asset Manager
  Bezpieczeństwo pożarowe
  Dostęp
  Internet
  Klimatyzacja
  mySupport
  Ochrona
  Przeprowadzki
  Recepcja
  Renowacje i remonty
  Sprzątanie
  Toalety
  Umowa najmu
  Usterki
  Wydarzenia
  Zarządca nieruchomości
  Zgłoszenia COVID-19

  Aleksandra
  Śleziak

  Property Manager
  Aleksandra Śleziak
  +48 660 540 525

  Zarządca kompleksu Quattro Business Park. Udziela wszystkich niezbędnych informacji dotyczących budynków.

  Asset Manager
  Bezpieczeństwo pożarowe
  Dostęp
  Internet
  Klimatyzacja
  mySupport
  Ochrona
  Przeprowadzki
  Recepcja
  Renowacje i remonty
  Sprzątanie
  Toalety
  Umowa najmu
  Usterki
  Wydarzenia
  Zarządca nieruchomości
  Zgłoszenia COVID-19